2017. január 30., hétfő

A tollbamondás szövege

A reformkori Magyarország


A reformkori Magyarországon felpezsdült a kulturális élet. Nagy számban jelentek meg költőink és íróink alkotásai. 1819-ben készült el Katona József Bánk bánja. 1823-ban Kölcsey Ferenc megírta a Himnuszt. 1836-ban megszületett Vörösmarty tollából a Szózat. Megerősödött a nemzeti öntudat. Az emberek magyar ruhákban jártak. Az urak magyar zenét hallgattak. Tudósok kutatták népünk történetét. A távoli Keleten Kőrösi Csoma Sándor a magyarok őshazáját kereste. Széchenyi István az 1825-ös pozsonyi országgyűlésen felajánlotta birtokainak egyévi jövedelmét a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására. Az Akadémia 1830-ban meg is kezdte működését. 1837-ben nyílt meg a Pesti Magyar Színház. Megalakult a Kisfaludy Társaság a nyelv művelésére. 1844-ben hivatalossá vált a magyar nyelv.