Irodalom 6.

A monda

A monda a népköltészet prózai vagy verses elbeszélő műfaja. Valós történelmi szereplőkhöz, eseményekhez vagy helyszínekhez kötődik.

A mese, a monda és a mítosz között csak árnyalatnyi különbségek vannak. Míg a mesétől és a mítosztól nem várunk hitelességet, nem várjuk el, hogy legalábbis részben igaz legyen (azaz 100 %-ig kitalálás is lehet a mese), addig a mondától elvárjuk, hogy vagy a történet, vagy a helyszínek, vagy a szereplők részben valóságosak legyenek. Lehetnek bennük csodás dolgok is, de nem lehet az egész kitalálás, mese.


A monda fajtái:

Eredetmonda:
Mesés történet, amely népek, népcsoportok eredetéről szól. Pl.: A csodaszarvas mondája

Helyi monda:
Olyan mondatípus, amely földrajzi neveket vagy ahhoz kötődő jelenségeket magyaráz. Pl.: Csörsz árka.

Természeti monda:
Olyan mondatípus, amelyben egy természeti képződménnyel kapcsolatos történet jelenik meg, például egy hegy, árok, tó vagy barlang létrejötte. Pl.: Balatoni kecskeköröm stb.

Történelmi monda:
Mondatípus, melynek legfontosabb eleme egy valós történelmi esemény. Pl.: A vérszerződés

Királymonda:
Régi uralkodókról szóló történet. A történelmi mondákhoz tartozik. Pl.: Szent László király utolsó győzelme

Rege:
A monda szinonimája (rokon értelmű kifejezése), a monda régi neve, elnevezése. Tehát e szerint a „rege” és a „monda” egy és ugyanazt jelenti.
Egyes irodalomtörténészek viszont megkülönböztetik a kettőt. Szerintük a rege a monda rokon műfaja. Szájhagyományban élő, ősi történetet beszél el, csodás elemekben gazdag. A műformája gyakran vers. Pl.: Arany János: Rege a csodaszarvasról.

Legenda:
Szentek életéről szóló, csodás elemeket tartalmazó történet, monda. Pl.: Szent László király csodatételei

Értelemszerűen egy-egy monda több típusba is besorolható.

Az egyes mondáknak utánanézhetsz itt:

Lengyel Dénes mondagyűjteményében
     Az internetről letölthető innen.

Komjáthy István mondagyűjteményében
     Az internetről letölthető innen

A tanulandó mondák:

Hun-magyar mondák:
- A csodaszarvas
- Isten kardja
- Attila fiai

A honfoglalás és a kalandozások mondái:
- Csörsz árka
- A vérszerződés
- A fehér ló mondája
- Lehel kürtje
- Botond

A királyok korának mondái:
- Beckó vára
- Szent László király csodatételei
- Szent László király utolsó győzelme
- Szent László pénze
- Szent László füve

Helyi és természeti mondák:
- Balatoni kecskeköröm
- A Gyilkos-tó mondája.
   Itt olvashatod:
   http://www.szekelyfold.info.ro/legendak/50-gyilkos-to-legenda_


Mondagyűjtemények


Lengyel Dénes: Régi magyar mondák
Komjáthy István: Mondák könyve


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése